skdeenhu

2018_04_19_10_19_13.jpg

Tipy na výlety

 

V prípade vášho záujmu vám poradíme možnosti na zaujímavé výlety alebo aktivity podľa počasia a dĺžky vášho pobytu. Vďaka spojeniu krásnej hornatej prírody s množstvom unikátnych banských diel a tajchov s bohatou históriu a jedinečnou architektúrou mesta je v Banskej Štiavnici a okolí možnosť stráviť niekoľko pekných dní aj celý týždeň objavovaním stále nových atrakcií a možností.

 

Pri návšteve Banskej Štiavnice treba navštíviť historické centrum mesta s jedinečnou atmosférou. Nad historickým centrom mesta kopec Glanzenberg so strmými uličkami, kde kedysi bývali radoví baníci a prebiehala ťažba.

 

Odporúčame navštíviť banské múzeum v prírode s možnosťou vstupu do bane, kde vám sprievodcovia vysvetlia a objasnia priebeh ťažby počas stáročí. S týmto súvisí aj budovanie svetového unikátneho systému banských diel, tajchov a prívodných jarkov, ktoré v 16.-18. storočí slúžili ako zásobárne vody na pohon banských strojov, ktoré odčerpávali vodu z baní keď už ľudská a zvieracia sila bola nepostačujúca. K tajchom vedú nenáročné turistické a cyklo chodníky, v lete sa v nich dá osviežiť, v zime korčuľovať a niektoré časti banských jarkov upravujeme pre možnosti bežeckého lyžovania. S rozvojom hlbinnej ťažby v 15.-16. storočí dochádzalo k rýchlemu rozvoju mesta. Bohatstvo mesta lákalo dobyvateľov a bolo potrebné mesto zabezpečiť pred tureckými nájazdmi. Z tohto dôvodu bola na kopci, na mieste bývalého popraviska, postavená pevnosť Nový zámok a pôvodný kostol Starý zámok bol prestavaný na ohradenú pevnosť. Odporúčame navštívíť tieto objekty a ich zaujímavé expozície. Po ukončení tureckej hrozby v 17. storočí začína rozrastanie sídiel. V 17. storočí Banská Štiavnica prežila svoje zlaté obdobie. Ťažba zlata a striebra dosiahla najvyšie hodnoty v roku 1690 (605 kg zlata, 29 000 kg striebra). Ruka v ruke s hospodárskym a technickým rozvojom i samotné mesto zaznamenalo kultúrny a stavebný rozmach. Uskutočňujú sa viaceré prestavby, mesto sa stáva centrom spoločenského a kultúrneho diania. V 18. storočí je Banská Štiavnica tretím najväčším mestom v Uhorsku.

 

Významným medzníkom v histórii mesta bolo zriadenie Baníckej akadémie v roku 1762. Bola to prvá vysoká škola technického charakteru na svete a Banská Štiavnica sa stala centrom rozvoja banskej vedy a techniky v Európe. Banícka akadémia sa neskôr zlúčila s Lesníckym inštitútom a tak vznikla Banícka a lesnícka akadémia v Banskej Štiavnici. Krajina navyše získava výrazný duchovno - kompozičný rozmer umiestňovaním sakrálnych objektov na dôležité miesta v krajine. Jedným z najhodnotnejších objektov je kalvária z 18. storočia. Výstup na bývalú sopku, uprostred krátera štiavnických vrchov, Scharfenberg trvá približne 30 - 60 minút a poskytne pekné vyhliadky na centrum mesta. Nad centrom mesta uvidíte najvyššie kopce v Banskej Štiavnici Paradajz z krížom a Tanád. Nenáročná turistika týmito kopcami (nástup na Červenej studni) je súčasťou gelogicko náučného chodníka Paradajz, poskytne vám prehľad o geologickej histórii regiónu a uvidíte nádherné výhľady na mesto (odporúčame pribaliť foroaparát).

 

Ďalším sídlom mimo opevneného centra mesta postaveného po ukončení tureckých hrozieb je kaštieľ s parkom vo Sv. Antone. Dnes patrí medzi najnavštevovanejšie poľovnícke expozície. Rozvíjalo sa kúpeľníctvo a výstavba pre jeho potreby v Sklených Teplicich a Vyhniach. Počas nepriaznivého počasia je to dobrý tip na návštevu a relaxovanie v termálnych kúpeľoch. Poslanie Banskej a lesníckej akadémie sa rozvíja a ďalej špecializuje v rámci odborov. Na konci 19. Storočia začína výstavba rozsiahleho areálu pre potreby tejto školy. V súvislosti s lesníctvom sa zakladá botanická záhrada, ktorú určite nezabudnite navštíviť.

 

Ďalšie miesta, ktoré stojí za to navštíviť:
Sitno - najvyšší vrch Štiavnických vrchov meria 1009 m n.m. a predstavuje výraznú krajinnú dominantu. Samotný vrchol bol osídlený už v období praveku. Počas archeologických prác tu bolo odkryté mohutné lužické hradisko. Neskôr vzniknutý stredoveký hrad patril Koháryovcom, neskôr Coburgovcom. Oblasť Sitna je považovaná za kolísku európskej turistiky v stredných polohách.

 

SALAMANDRA Resort - je najjužnejšie situovaným strediskom na Slovensku. Vďaka tomu je najbližšie dostupným lyžiarskym strediskom s lanovkou pre lyžiarov zo západného a južného Slovenska. Patrí medzi najzaujímavejšie lyžiarske strediská na Slovensku vďaka svojej severozápadnej orientácii lyžiarskeho svahu, optimálnej náročnosti a relatívne chladnému zimnému počasiu. Stredisko je atraktívne svojou modernou štvorsedačkovou lanovkou s bublinami.

 

Kamenné more vo Vyhniach - Je to rozlohou najväčšie kamenné more v sopečnej časti Karpát a jedno z najstarších chránených území na Slovensku cenné predovšetkým pre svoju geologickú hodnotu.

 

Náučné chodníky v Banskej Štiavnici a okolí - http://www.naucnechodniky.sk/?c=ch&id=2&ch=2